Pabeigta cenu aptauja mārketinga aktivitāšu īstenošanai Projekta vajadzībām un noslēgti līgumi.

Uzsākta cenu aptauja mārketinga aktivitāšu īstenošanai Projekta vajadzībām.

Turpinās projekta īstenošana.

Kopā ar sadarbības partneri apmeklēts forums "WINNOVATE”. Uzņēmums kopā ar LU Fizikas institūtu saskaņoja nepieciešamās izmaiņas sākotnēji plānotajā prototipa koncepcijā saistībā ar eksperimentos iegūtajiem rezultātiem.

LU Fizikas institūtā notika sākotnējie tehnoloģijas validācijas eksperimenti.