Līguma noslēgšana ar LIAA. Potenciālo piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju loka apzināšana. Sadarbība ar Donorvalsts partneri projekta īstenošanā. Dalība WINOWATE kontaktbiržā kopā ar Donorvalsts partneri potenciāli nākamo fāžu projektiem.