Turpinās prototipa tehnisko specifikāciju sagatavošana. Konsultācijas ar pētniecības ārpakalpojumu sniedzēju un Donorvalsts partneri.

Turpinās prototipa tehnisko specifikāciju sagatavošana. Konsultācijas ar potenciālajiem klientiem.

Līguma slēgšana ar pētniecības ārpakalpojumu sniedzēju. Prototipa tehnisko specifikāciju sagatavošana. Avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA.

Pētniecības ārpakalpojumu cenu aptauja projekta vajadzībām. Cenu aptauja mārketinga pakalpojumiem projekta vajadzībām. Darba vizīte Ukrainā pie tehniskajiem speciālistiem, projekta koncepcijas precizēšana, tehniskās izstrādes process

Iepirkumu plāns sagatavošana un iesniegšana LIAA. Pētniecības ārpakalpojumu cenu aptauja projekta vajadzībām. Apmeklēts  ZTI seminārs. Darba vizīte Ukrainā pie tehniskajiem speciālistiem, projekta koncepcijas precizēšana, tehniskās izstrādes process.