Iepirkumu plāns sagatavošana un iesniegšana LIAA. Pētniecības ārpakalpojumu cenu aptauja projekta vajadzībām. Apmeklēts  ZTI seminārs. Darba vizīte Ukrainā pie tehniskajiem speciālistiem, projekta koncepcijas precizēšana, tehniskās izstrādes process.