Pabeigtas cenu aptaujas procedūras un noslēgti līgumi materiālu un komponenšu piegādei Projekta vajadzībām.