Pabeigta cenu aptauja mārketinga aktivitāšu īstenošanai Projekta vajadzībām un noslēgti līgumi.