Uzsākta cenu aptauja mārketinga aktivitāšu īstenošanai Projekta vajadzībām.