LU Fizikas institūtā notika sākotnējie tehnoloģijas validācijas eksperimenti.