Tikšanās ar biedrības BIRTI pārstāvjiem, apspriežot sadarbības iespējas kopīgu infrastruktūras objektu izveidei Latvijā un kopīgas pētniecības īstenošanu projekta jomā. Uzņēmums piedalījās tīro tehnoloģiju klastera CleanTech sapulcē, kurā tika apskatītas sadarbības iespējas t.sk. tirgus virzība Centrālāzijas reģionā un dalība jaunās CleanTech iniciatīvās.