Turpinās prototipa tehnisko specifikāciju sagatavošana. Konsultācijas ar potenciālajiem klientiem.