Līguma slēgšana ar pētniecības ārpakalpojumu sniedzēju. Prototipa tehnisko specifikāciju sagatavošana. Avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA.