pic01 pic02 pic03

Uzņēmums SIA “EPM Rīga” tika dibināts 2010. gadā ar mērķi tālāk attīstīt un komercializēt zinātniskās izstrādnes vairākās ražošanas nozarēs, tostarp, konstruēt un testēt prototipus, aprobēt jaunas tehnoloģijas un realizēt to pielietojumu ražošanā.

Uzņēmuma dibinātāji ir Dr. phys. Andris Bojarevičs, Dr.habil.phys. Jurijs Geļfgats, Dr.phys. Imants Bucenieks un Mag. phys. Toms Beinerts.

Uzņēmuma dibinātāji ir vairāk kā 200 zinātnisko publikāciju un 132 patentu autori ar specializāciju metalurģijas un šķidru metālu tehnoloģiju saistītās un blakus nozarēs un plašu pieredzi tehnoloģisko izstrāžu realizācijā, kas vērstas uz ražošanas procesu pilnveidošanu un optimizāciju ekonomiski pamatotā veidā.

Š;obrīd uzņēmums ir izveidojis ciešu sadarbību ar Norvēģijas uzņēmumu un kopīgi izstrādājis tehnoloģiju silīcija atkritumu pārstrādāšanai par metalurģisko silīciju, izmantojot inovatīvu lokizlādes tehnoloģiju.